4 หนังประวัติศาสตร์ที่อยู่ในใจคุณ

พูดถึงเรื่องหนังแนวประวัติศาสตร์ที่คุณเคยดู มีเรื่องอะไรกันบ้างที่เราจดจำได้ ประทับใจและไม่เคยลืมเลย ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีวีรบุรุษและวีรสตรีหลายท่านที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อแผ่นดินไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย มีมายาวนาน เป็นตำนานที่มีความรักชาติ รักแผ่นดินไทยมายาวนาน ประวัติศาสตร์ไทยมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แต่ละสมัยมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความเจริญก้าวหน้า การค้าขาย ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาและควรจดจำไว้ในความทรงจำของเราตลอดไป
1.ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นหนังที่มี 6 ภาค ต่อเนื่องและมากที่สุดในภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ของไทย เล่าถึง วีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย ในแต่ละภาคของภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งเรื่องนี้เล่าถึงความเสียสละ ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย แผ่นดินไทย
2.บางระจัน
ชาวบ้านบางระจันเป็นผู้กล้าในการรบกับข้าศึกพม่าที่มาโจมตี เรื่องนี้ได้ยกย่องผู้นำชาวบ้านบางระจัน เช่น นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว นายดอกไม้ นายทองแสงใหญ่ ที่สามารถคิด วางแผน ช่วยกันต่อสู้ ด้วยความเสียสละ ความกล้าหาญ และความรักชาติบ้านเมือง เป็นความสามัคคีที่ทำให้เกิดชัยชนะ และเกิดความสงบสุขในที่สุด
3.สุริโยไท
ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวตอบจบแสดงถึงความเสียสละ ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของสมเด็จสุริโยไทที่ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยในสงครามยุทธหัตถี เป็นวีรสตรีที่รักแผ่นดินและปกป้องแผ่นดินของชาติไทย
4.สียามา
เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่า บ้านสียามาที่เคยสงบสุข ต้องเจอกับสงคราม ผู้กล้าแห่งบ้านสียามา จะต้องรวบรวมความกล้า รวบรวมบุคคลเพื่อมาร่วมต่อสู้และปกป้องหมู่บ้านสียามาไว้ เป็นเรื่องราวที่ช่วยปลูกจิตสำนึกรักชาติ

เรื่องราวของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่เล่าและเรียนรู้กันมาตั้งแต่ในห้องเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดสำนึกรักแผ่นดินไทย รักชาติไทย หากมองย้อนไปสมัยก่อน ผู้คนมีความเสียสละ ความกล้าหาญ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับแผ่นดิน แล้วมองย้อนมาในยุคปัจจุบัน ผู้คนกลัวการเสียผลประโยชน์ส่วนตัว รักตัวเอง ไม่ค่อยเสียสละแก่บุคคลอื่นและส่วนรวม ดังนั้นเราต้องมาคิดทบทวนว่า ทุกวันนี้เราทำความดีเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวมบ้างหรือเปล่า เราเคยเสียสละอะไรให้กับผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติบ้างไหม หากคุณได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ นำแนวทางการใช้ชีวิต การสร้างความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกัน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคมให้ติดเป็นนิสัย คุณจะเป็นคนที่สังคมยอมรับ เป็นคนที่มีความรักชาติและรู้จักเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ